hora ruit; hora est

Bel ons

0548 622 461

Charles Rozendal per 1 juni 2016 lid van de NVRA

Charles Rozendal is met ingang van 1 juni 2016 lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA).  De NVRA kent een gedragscode die alle leden moeten volgen. Tevens stelt de NVRA eisen aan het opleidingsniveau van haar leden zodat klanten verzekerd zijn van deskundige bijstand. Het lidmaatschap verplicht leden om permanente educatie te volgen zodat leden hun vakkennis op peil houden.

Tevens heeft de NVRA een onafhankelijke klachtenregeling indien klanten problemen hebben en er met de aangesloten jurist niet uit komen.

Grotestraat 244
7443 BV Nijverdal

Postbus 54
7440 AB Nijverdal

T 0548 622 461
F 0548 622 462
E info@rozendalincasso.nl