hora ruit; hora est

Bel ons

0548 622 461

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk

Bij Arrest van 23 december 2016 heeft De Hoge Raad het beroep in cassatie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnherm-Leeuwarden van 30 augustus 2016, betreffende een aan J.M. Rozendal Incasso & Advies B.V. en Kapsalon Nienke voor het jaar 2014 opgelegde aanslag in de reclamebelasting van de gemeente Hellendoorn, niet-ontvankelijk verklaard. De uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijft dus van kracht.

Partijen lijken hiermee uit geprocedeerd te zijn. Niets is minder waar. Partijen treffen elkaar weer op 2 maart 2017 voor de Rechtbank Overijssel te Zwolle. Dan gaat het over de opgelegde aanslag reclamebelasting voor het jaar 2015. Inmiddels is ook bekend dat tegen de opgelegde aanslag reclamebelasting voor het jaar 2016 eveneens beroep zal worden ingesteld.

Wij houden u op de hoogte.

 

 

Grotestraat 244
7443 BV Nijverdal

Postbus 54
7440 AB Nijverdal

T 0548 622 461
F 0548 622 462
E info@rozendalincasso.nl