hora ruit; hora est

Wetgeving incassokosten Normering incassokosten

Per 1 juli 2012 is de nieuwe wettelijke regeling omtrent het normeren van incassokosten in werking treden. Met name de consument wordt door de nieuwe wetgeving beschermd, omdat ten aanzien van de consument niet ten nadele van de genormeerde tarieven mag worden afgeweken.

Ten aanzien van bedrijven mogen - in algemene voorwaarden - hogere incassokosten worden bedongen. Wordt bij vorderingen op bedrijven over de hoogte van de incassokosten niet contractueel afgeweken, dan zijn die nieuwe bepalingen als regelend recht van toepassing.

Om welke vorderingen gaat het?

Het betreft een maximale incassokostenvergoeding voor vorderingen die voortvloeien uit een verbintenis tot betaling van een geldsom. Het gaat hier bijvoorbeeld niet om vorderingen uit schadevergoeding of onrechtmatige daad. De hoofdsom waarover de incassokosten mogen worden berekend is exclusief rente, tenzij het een vordering betreft die ouder is dan een jaar. In dat geval mag de incassovergoeding berekend worden over de hoofdsom inclusief samengestelde rente.

De consument-schuldenaar

Ten aanzien van de schuldenaar die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (de consument) kan niet ten nadele van de genormeerde tarieven worden afgeweken. Afwijking ten voordele van de schuldenaar is uiteraard wel toegestaan.

De rechtspersoon als schuldenaar

Voor een vordering op een rechtspersoon mag wel ten nadele van de regeling worden afgeweken, bij voorbeeld in de algemene voorwaarden.

Grotestraat 244
7443 BV Nijverdal

Postbus 54
7440 AB Nijverdal

T 0548 622 461
F 0548 622 462
E info@rozendalincasso.nl